The wonderful world that almost was

Lars Erik Svensson
maleri og objekt

12. til 29. mai

«Allt ska vara med» var arbetstiteln på utställningen, eller var det något helt annat som jag nu har glömt. Det blev «The wonderful world that almost was» men trots det ska allt fortfarande vara med. Svampar, råttor, flugor, Aarnios möbler, målningar, en snögubbe och mycket annat.

Utställningens tema är en blandning av idéer från romantiken, modernismen och postmodernismen. Romantiken ville spränga genrer och sökte sig till ett teatralt och oblygt effektsökeri.
Modernismen sökte ett avgränsat harmoniskt uttryck där enkelhet var idealet. Detta i sin tur irriterade postmodernisterna som egentligen är romantiker. Jag tror vi satsar jag på ett teatralt harmoniskt oblygt effektsökande uttryck. Sätter en vacker titel på allt som är med, och till sist slänger jag på en apa på plakaten.