Kontakt

E-POST:
sagenekunst@gmail.com

STYRET:
Agnes Ida Pettersen (leder)
Nils Pedersen
Sunniva Rødland
Jon Øivind B. Ness
Paul Brady
Javid Afsari Rad (vara)
Fredrik Lloyd (vara)

POSTADRESSE:
Drøbakgata 1, 0463 OSLO

BESØKSINNGANG:
Kristiansandsgate 2, opp trapp til venstre for Nazar Café / Sagene Sammfunnshus

ARBEIDSROM/ATELIER
Her >> kan du melde din interesse for å leie arbeidsrom/atelier på Sagene Kunstsmie. Obs: dette er ikke en venteliste men en mulighet til å bli sett raskt når det er noe ledig. Sagene Kunstsmie leier ut arbeidsrom til profesjonelle utøvende og skapende kunstnere.