BEVAR JORDA, DYRENE OG ULLEVÅL SYKEHUS

Velkommen til åpningen den 23 mai kl. 19. på Galleri Sagene Kunstsmie.

Jeg har jobbet med en serie i mange år som har tittel «Dyr krysser grenser». Det er store litografier og tresnitt, som jeg skal vise på utstillingen. Det handler om at mennesker og dyr kan krysse landegrenser.

Utstillingen er åpen til 9.juni
onsdag – fredag kl 16-19
lørdag – søndag kl 12-16

Samtidig jobber jeg med bilder i tresnitt fra Ullevål Sykehus. Jeg har i flere somre vandret rundt på området og blir overveldet av hva jeg ser. Jeg skal tegne, jeg har med blokk og blyant. Jeg ser på bygningene. 

Egentlig er jeg en som elsker å vandre rundt i byen og tegne bygninger, men dette er noe helt for seg selv.  Jeg kan også velge å tegne trær, alle slags trær. Og alle de menneskene jeg ser da, de får jeg også lyst til å tegne. Det er jo helbred i bare det å vandre rundt på området, her er trær, fugler, utsmykninger på gamle bygg, mye vakkert å se på. 

Med bilder vil jeg vise at jeg ønsker at Ullevål sykehus blir bevart. Jeg er opptatt av vår tid og lager bilder med subtil politisk tanke».

www.kariadorahauge.com

Om Ullevål sykehus:

Jeg tar 20- bussen fra Torshov til Ullevål sykehus.

Jeg vandrer rundt på området og blir overveldet av hva jeg ser. Jeg skal tegne, jeg har med blokk og blyant, men jeg vet ikke hva jeg skal tegne. Jeg ser på bygningene. Egentlig er jeg en som elsker å vandre rundt i byen og tegne bygninger, men dette er noe helt for seg selv.  Jeg kan også velge å tegne trær, alle slags trær. Og alle de menneskene jeg ser da, de får jeg også lyst til å tegne.

Dyr krysser grenser henspeiler på at mennesker også kan krysse grenser, landegrenser.

Dyrene i grafikk har jeg jobbet med i ca 25 år, ingen er like.

Hilsen Kari Adora Hauge