Siri Berqvam

Summetone

Tekstil installasjon

Åpning torsdag 7.10. kl. 18
åpent lørdag og søndager 12 -16

Siri Berqvam syr sitt univers med objekter og installasjoner som kretser rundt tekstile materialer. Hun tenker med hendene. I denne sammensyingen oppstår det flere surrealistisk betonte treff. Mykheten i det tekstile signaliserer en slags vag underbevissthet, en lekende og humoristisk flyt som grenser opp mot visuelle klisjeer. Nyromantikkens parade av visuelle sjablonger griper om seg, men i bunn synes det å ligge en oppriktig nysgjerrighet rettet mot forgjengeligheten i det organiske materialet, med mennesket i sentrum. Prosessen som er implisert i arbeidet med tekstilene, utformingen og montasjen, antyder en verdiladning av tiden selv. Langsomheten i det organiske, på kanten av noe levende, gjør tiden stilisert poetisk.

Til hennes nye utstilling i Galleri Sagene Kunstsmie lager Berqvam en installasjon spesielt tilpasset rommet. Kunstneren kommenterer samtiden med nål og tråd i flertydige tekstile univers der alvor og humor blandes. Hennes arbeider henter inspirasjon fra skogens ukontrollerte villskap i relasjon til kroppen og vårt eget indre kaos. Hun er opptatt av det vi ikke kan kontrollere, organismer som tyter ut lik uønskede utvekster, kjuker, svulster eller parasitter.

Gjennom de siste årene har televerkets telefon spilt en rolle i hennes univers, i likhet med andre gamle apparaturer som nå virker håpløst utdaterte og hjelpeløse, som kulisser i en gammel film. Framtiden truer, men skrømt fra fortiden er heller aldri langt unna i Berqvams arbeider med røtter i barndom, dystopi og science fiction.

https://fb.me/e/12KkcVJo8
https://siriberqvam.com