Jone Skjensvold / Nye Malerier / Juni 2021

Jone Skjensvold viser nye nonfigurative malerier fra to serier. De siste fra serien True Colours, og de første fra hans nye serie Komposisjoner. De valgte kombinasjonene av farger, deres presise gjengivelse, og en framstilling av lys, er bærende elementer i begge seriene.

True Colours har vært en utforsking av fargenes relasjoner, der bildene er bygget opp av klanger bestående av fem farger malt i horisontale striper. Stripene er delt av en diagonal linje, og i den ene enden av billedflaten vises de fem fargene i et lys med en annen temperatur. Litt som i musikk, der en gitt rekke av toner transponeres til en annen del av skalaen.

I serien Komposisjoner arbeider Skjensvold med prinsippene kontrast, harmoni, balanse, dynamikk og rytme, alt utført i et enklest mulig billedspråk. Komposisjonene består av rektangler som er nøye plassert i billedflaten ut i fra størrelse, proposjoner og farge. Det største av rektanglene i hver komposisjon er framstilt med en illusjon av transparens, og overlapper de øvrige rektanglene. Dette binder komposisjonene sammen, samtidig som det bidrar til at bildene får et indre lys.

Skjensvold, født i Bergen (1967), bor og arbeider på Stadlandet. Han har mottatt en rekke stipender, hatt offentlige utsmykkingsoppdrag og er blitt innkjøpt av flere institusjoner. Tre av innkjøpene ble gjort tidligere i år.