Utveksling

Svensk samtidsgrafikk / 2019

Grafikken står sterkt i den skandinaviske tradisjonen, og er et håndverk som i dag er mer aktuelt enn på flere tiår. Våren 2019 viste vi norsk grafikk i Gøteborg, og nå er det tid for å vise svensk grafikki Oslo. Grafik i Väst (GIV) presenterer grafikk fra mer enn 40 utvalgte kunstnere i ett bredt spekter av uttrykk og teknikker. Utstillingen består av både juryerte verk og verk fra spesielt inviterte GIV-kunstnere. I tillegg har vi invitert Kari Hauge, tidligere og mangeårig leder av Norske Grafikeres Verksted, som gjesteutstiller.

Grafik i Väst er en ideell forening med over 280 kunstnere med grafikk som uttrykksform. Med galleri sentralt i Gøteborg er GiV et kunstgrafiskt sentrum i vest-Sverige og bidragsyter i den kunstpolitiske diskusjonen i Sverige. https://www.grafikivast.se/

Norske Grafikeres Verksted er Norges eldste grafikkverksted og Oslos eneste åpne fellesverksted for grafikere, eid og drevet av kunstnerne selv. Det ikke-kommersielle verkstedet har lokaler i Shoddyfabrikken på Kalbakken i Oslo, med presser og utstyr for alle grafiske teknikker.

https://www.norskegrafikeresverksted.no/