The Journey

Nils Pedersen / maleri / 2020

Nils Pedersen har arbeidsrom på Sagene Kunstsmie. Nils reiser mye, og setter opp provisoriske atelier og maler der han oppholder seg. Uttrykkene er ofte preget av farger, natur og mennesker han møter i de land han besøker.
Denne utstillingen består primært av malerier laget i Tanzania.

Pedersen har vært utøvende kunstner i mer enn 20 år, og har hatt flere separatutstillinger i Norge, USA, Sverige og Danmark.