Marianne Røthe Arnesen

Maleri / 2020

Marianne Røthe Arnesen jobber i den abstrakt ekspressive tradisjonen der pensel og bevegelse på lerretet er en forlengelse av kroppen. Maleriene viser spor etter menneskelig aktivitet. Verkene består av lag på lag, ikke alle synlige. Komposisjonen blir til ved å forvikle, og så forenkle. Å skape problemer for så å løse dem.

I «And» blir vesener, landskap og mennesker portrettert. Skikkelsene som er portrettert går noen steder i ett med landskapet de befinner seg i, eller de er landskapet. Maleriene fremstiller noe kjent og merkelig på samme tid, som en slags fremmedgjort nostalgi eller deja vu. Noe er gjenkjennelig, men det er uklart hva som skjer, hvem som gjør hva og hva som er forgrunn og bakgrunn.
http://mariannerarnesen.com