Varmere, villere, våtere

Barna som fødes nå, kan bli 100 år – hva slags klode vil de leve på da? Hva med deres barn og barnebarn? Denne uroen er utgangspunktet for separatutstillingen som belyser to akutte trusler: klimakrisen og naturkrisen.

1. – 11. juni 2023, Ingebjørg Vatne

Utstillingen viser flere prosjekter integrert under den overordnede tittelen «Varmere, villere våtere». Hovedverket – både fysisk og tematisk – er installasjonen «I skogen», som retter søkelys på skogens verdi, ved å visualisere skjønnheten, livskraften og mangfoldet. Dette stilles opp mot truslene avskoging, flatehogst, plantasjer og forurensning, som kan relateres både til jordas regnskoger og skogsdriften her hjemme.

Rundt installasjonen sees arbeider fra prosjektet «Mytic Nature». Felles for disse er tanken om trær og skog som mye mer enn selve den fysiske naturen.  Skogen har gitt mennesker rekreasjon, ly, føde, arbeid og inntekt, –myter, tro og overtro. Tuntreet har blitt tillagt magisk kraft, som kilde til visdom og fruktbarhet, og har tilsvarende betydning over hele verden. Lukten og smaken av skogen kan ikke googles.

I prosjektet «Solid or Fluid» fokuseres en av konsekvensene av global oppvarming. Med titler som Melting Ice og Svalbard, visualiseres skjønnheten i den utsatte arktiske naturen, og samtidig det ødelagte «stygge» –som noe visuelt vakkert. Flere verk er laget som en reaksjon på smelting av permafrosten.

Sagene kunstsmie
Drøbakgata 1 (inngang fra Kristiansands gate 2)
Åpning torsdag 1. juni kl 18-20
Øvrige åpningstider: torsdag og fredag kl 16-18, lørdag og søndag kl 12-16

Ingebjørg Vatne
Mobil 992 71 716
post@VatneArt.no

www.VatneArt.no